- ارائه خدمات ترابری و خودرویی مناسب جهت انجام مأموریتهای اداری درون‌شهری و برون‌شهری

 

- ارائه خدمات عمومی از جمله پذیرایی و نظافت ساختمانها و تجهیزات اداری و نگهداری از فضای سبز وزارتخانه

 

- ارسال و توزیع مراسلات و بسته های پستی