- تامین احتیاجات وزارتخانه از نظر وسایل و ملزومات اداری و برآورد هزینه

 

- تهیه و تدارک نیازمندیهای وزارتخانه با در نظر گرفتن مقررات مالی و اداری

 

- انجام امور مربوط به تهیه بلیط هواپیما جهت ماموریتهای داخلی و خارجی، اخذ روادید و تهیه پاسپورت در موارد لزوم (در مورد ماموریتهای خارجی با هماهنگی واحد روابط بین الملل)

 

- پشتیبانی از امور اجرایی همایش ها و سمینارها

 

- انجام امور مربوط به انبارداری از قبیل ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی، تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها و ...

 

- نظارت و رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود به صورت ادواری و اجرای کامل مقررات مالی در انبارها

 

- انجام امور مربوط به سفارش خرید و نگهداری و توزیع کالا طبق مقررات مربوطه

 

- سرویس و تعمیر وسایل و ملزومات اداری