چشم انداز و اهداف

چشم انداز 
اداره کل توسعه منابع انسانی تلاش می کند با اجرای موارد ذیل و ارائه خدمات متمایز و خلاقانه تا پایان برنامه پنجم توسعه،  سازمانی یادگیرنده و مسئولیت پذیر ایجاد نماید:

• توسعه کار تیمی
• احترام به ارزش ها و حفظ مسئولیت اجتماعی سازمان
• سرعت در پاسخگویی
• ارتقاء مهارت آموزی
• ایجاد فضای دانش محور
• شفاف سازی در حوزه منابع انسانی و حقوق کارکنان


مأموریت و اهداف 

با اتکاء به سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی، مأموریت ها و اهداف این اداره عبارت اند از:


ماموریت ها:

• برنامه ریزی و ساماندهی اجرایی و راهبردی نیروی انسانی
• توانمندسازی کارکنان برای خلق ارزش
• کسب مزیت رقابتی از طریق بهبود مهارتها
• کسب حداکثر رضایت ارباب رجوع و کارکنان در راستای حفظ ارزشها و اصول اخلاقی و سازمانی
• ایجاد باورهای مشترک و خلاقانه در کارکنان با حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد


 اهداف:

1-تدوین برنامه جامع منابع انسانی
2-تدوین سند نیروی انسانی به منظور جذب و ساماندهی
3-اجرای قوانین و مقررات
4- تدوین راهکارهای مناسب به منظور توانمند سازی کارکنان
5- ارایه گزارش دوره ای جهت پشتیبانی از تصمیم سازی مدیران
6- استفاده بهینه از بستر فن آوری اطلاعات، ارتباطات و اینترنت به منظور یکپارچه سازی اطلاعات منابع انسانی ، اطلاع رسانی، تعامل و خدمت رسانی به ارباب رجوع
7- اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد، تدوین راهکارهای افزایش کارایی و بهره وری نیروی انسانی، ارایه راهکارهای مناسب انگیزشی و تشویق کارکنان در راستای رضایتمندی و تعلق سازمانی
8- استعداد یابی و توسعه شایستگی
9- انجام پژوهش و استفاده از یافته های علمی مرتبط با حوزه منابع انسانی
10-استفاده از ظرفیت های سایر دستگاه ها