معرفی مسئولین

اداره کل توسعه منابع انسانی

مدیرکل:
داوود صفوتی امین

 

معاونین:
رضا مهری

محمد گیل پور

 

روسای ادارات:

اداره امور استخدام: لیلا میرزاده کوهشاهی

اداره امور پرسنلی: فائزه رنجبر درگاه

اداره آموزش کارکنان: داریوش فرح بخش

اداره رفاه و امور بازنشستگی: شهرام اسماعیلی خانسری