تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه 1394

 
تبصره 2- کمک هزینه غذایی روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (52000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (1090000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (730000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (866000) ریال قابل پرداخت است.

 

به اطلاع کلیه همکاران محترم شاغل (رسمی، پیمانی و قراردادی) در حوزه ستادی وزارت متبوع می رساند:

 

در راستای توسعه خدمات رفاهی توافقنامه ای با شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی جهت گسترش و تعمیم فرهنگ گردشگری و استفاده از مراکز و مهمانسراهای اقامتی و سیاحتی آن شرکت به شرح زیر تمدید شده است:

مراکز و مهمانسراهای تحت پوشش:
ارومیه ، تبریز، اصفهان، یزد، تخت جمشید، شیراز،آستارا، بندر انزلی، لاهیجان، خلخال، تاکستان، ناهارخوران گرگان، چالوس، چلندر، خزرشهر، دیزین، شمشک، میگون، بیرجند، زاهدان، میرجاوه، سمنان، بسطام، دامغان، شاهرود، کرمان، سیرجان، ماهان، رفسنجان، میناب، بم، خوی، ماکو، بندر شرفخانه، زنجان، جلفا، سراب، مرند، سنندج، غارعلیصدر، مریوان، الیگودرز، سراب کیو، داران، نائین، گلپایگان، اردستان، شهرکرد، بوشهر، یاسوج، استهبان، داراب، فسا، فیروزآباد، لار.

شرایط توافقنامه:
- ارائه خدمات اقامت در هتلها و مهمانسراهای فعال شرکت با پرداخت 20% هزینه بر اساس نرخ پایه و 15% عوارض و 8% مالیات بر ارزش افزوده توسط کارکنان و 15% عوارض توسط وزارت متبوع تسویه می گردد.
- همراهانی که در معیت کارکنان متأهل پذیرش خواهند شد شامل: همسر، فرزندان مجرد، پدر و مادر می باشد و کارکنان مجرد به اتفاق پدر، مادر، خواهرو برادر مجرد پذیرش می شوند.
-مدت اقامت سه شبانه روز بوده که صبحانه (به غیر از واحد های بابلسر ،بندر انزلی ،چلندر ،چالوس ،آستارا، لاهیجان، دیزین، میناب، تاکستان، خلخال، ماهان ) و سایر وعده های غذایی(نهار و شام) به عهده کارمند می باشد.
- استفاده از هتل صرفاً برای همکاران محترم در نظر گرفته شده و غیر قابل انتقال به غیر می باشد.
- ساعت تحویل مراکز اقامتی(ورود) 14 و تخلیه(خروج) 12 ظهر می باشد.
- همراه داشتن شناسنامه عکس دار همکار و همراهان در زمان ورود و اقامت و رعایت شئونات اسلامی در مراکز اقامتی الزامی است.
- همراه داشتن و استفاده هرگونه وسائل گازسوز و طبخ غذا در مراکز اقامتی ممنوع است.
- چنانچه میهمانان در موعد مقرر به هتلها و مهمانسراها مراجعه ننمایند مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و حواله ذخیره جا از روز بعد باطل خواهد شد.
- درصورت انصراف متقاضی از اقامت مراتب باید به شرکت اطلاع داده شود.
- ابطال ذخیره جا تابع قوانین و مقررات شرکت بوده و برحسب زمان قبل از ورود میهمانان به مراکز اقامتی محاسبه و از مبلغ کل پیش پرداخت کسر خواهد شد.

شرایط استفاده:
همکاران می باید ضمن مطالعه شرایط و خدمات مراکز، نرخ ها و تعرفه های مربوطه قبل از عزیمت به واحدهای اقامتی و پذیرایی، محل اقامت و نوع اتاق مورد نظر خود را انتخاب و پس از مراجعه به اداره کل توسعه منابع انسانی – اداره رفاه کارکنان (حداقل هفت روز اداری قبل از استفاده) معرفی نامه خود را که شامل اطلاعات اقامتی و مشخصات همراهان می باشد دریافت نموده و به یکی ازشماره تلفنهای 1- 88660800 82475150 فکس نموده تا رزرو صورت پذیرد. لازم به ذکر است پس از ارسال معرفی نامه، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی جهت نهایی نمودن محل اقامت و اخذ پیش پرداخت با همکاران تماس خواهد گرفت.
در ضمن همکاران محترم می توانند جهت آگاهی از آخرین شرایط و خدمات مراکز و نرخ های مربوطه به سایت www.ittic.com مراجعه نمایند .
لذا همکاران محترم در صورت تمایل می توانند جهت اخذ معرفی نامه به اداره رفاه کارکنان طبقه 6 (ساختمان مرکزی) مراجعه و یا با شماره تلفن 64492316 تماس حاصل فرمایند.


‌آیین نامه
اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت1378.11.03 - .64463 ت 20476 هـ ـ 1378.11.17 - 353
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور - بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران ‌استخدام کشوری ـ سازمانهای دولتی ـ سایر موارد
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.11.3 بنابه پیشنهاد شماره 32997‌مورخ 1377.8.16
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (10) قانون‌تشکیل حساب پس اندازکارکنان دولت ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویبنمود:
"آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت"
‌ماده 1ـ در این آیین نام منظور از "‌قانون" قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 1376.11.26 مجلس شورای اسلامی است و "‌دستگاه"‌به جای دستگاههای اجرایی مشمول قانون به کار می رود.
ماده 2ـ مستخدمان مشمول قانون عبارتنداز:
‌الف ـ مستخدمان رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشور؛
ب ـ مستخدمان ثابت و پیمانی (‌موقت) در شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5؛
پ ـ مستخدمان رسمی و ثابت و پیمانی و عناوین مشابه آنها در وزارتخانه‌ها ، موسسات
و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی خاص و‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است؛
ت ـ مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده کلی و آزاده از کار افتاده کلی.
‌ماده 3ـ مستخدمان در کلیه حالات استخدامی که طبق مقررات از تمام یا قسمتی از حقوق مبنای مربوط یا عناوین مشابه برخوردارند، مشمول مقررات‌قانون خواهند بود.
‌ماده 4ـ بانکهای عامل بانکهایی می باشند که به استناد بند "‌ز" ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا، یا اجازه‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات مجاز بانکی با دستگاههای دولتی مبادرت می ورزند و
حقوق کارکنان دستگاه توسط آنها پرداخت می‌شود.
‌ماده 5ـ دستگاهها مکلفند به نحو مقتضی مفاد قانون را به اطلاع کلیه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر استفاده از‌تسهیلات قانون ، حسابهای مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) ماده یک قانون را نزد بانک عامل افتتاح و هر ماه سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق‌مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات کارکنان دستگاه به حسابهای‌مستخدمان فوق واریز نمایند.
‌ماده 6ـ نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای موضوع ماده یک قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد و پس از‌تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل اعلام خواهد شد. این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار قابل تجدیدنظر خواهد‌بود.
ماده 7ـ بانکهای عامل مواظفند سود هر یک از حسابهای موضوع ماده یک قانون را به طور جداگانه به حسابهای مربوط واریز نمایند.
‌ماده 8ـ موجودی حسابهای پس انداز موضوع ماده یک قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده (9) این آیین نامه قابل برداشت نیست.
‌ماده 9ـ موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمی و ثابت و عناوین مشابه به هنگام‌بازنشستگی، بازخرید ، از کار افتادگی ، فوت ، استعفا یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمان پیمانی
و عناوین مشابه به هنگام فوت‌لغو یا خاتمه قرار داد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل به طور یک جا به مستخدم یا وراث وی پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ـ در موارد فوت مستخدم ، وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارایه گواهی انحصار وراثت به وارث شرعی که در گواهی‌مذکور مشخص شده است به نسبت سهم الارث پرداخت خواهد شد وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم به‌تساوی بین وراث موضوع ماده (86) قانون استخدام کشوری که توسط دستگاه به بانک معرفی می شوند تقسیم می شود.
‌ماده 10ـ شهیدان ، جانبازان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر‌انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372.6.30 مجلس شورای اسلامی استفاده می‌نمایند، مادام که به
شرایط بازنشستگی نرسیده یا فوت‌نشداند ، مشمول قانون هستند. در مورد شهیدان ، درخواست مشترک عائله استفاده کننده از حقوق حالت اشتغال ، ملاک برخورداری از قانون است و‌پس از رسیدن مستخدم شهید بهشرایط بازنشستگی ،‌وجوه حسابهای پس انداز سهم
مستخدم و سهم دولت به تساوی بین عائله موضوع ماده (16) آیین‌نام اجرایی قانون حالت اشتغال که حقوق حالت اشتغال مستخدم شهید را دریافت می‌نموده‌اند تقسیم خواهد شد.
ماده 11ـ بانکهای عامل جهت احداث یا خرید مسکونی و یا رفع حوائج ضروری، به کارکنان مشمول این قانون یا رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا‌و آیین نام ها و دستورالعملهای مربوط تسهیلات لازم اعطا می‌نمایند.
‌ماده 12ـ مستخدمانی که یکبار وجوه پس انداز را دریافت نموده‌اند چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آنها پذیرفته شوند‌می‌توانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمایند.
‌ماده 13ـ مستخدمی که از یک دستگاه دولت مشمول قانون به دستگاه دولتی دیگر مشمول قانون منتقل می‌شود ، مقررات قانون کماکان توسط دستگاه‌جدید محل خدمت درباره وی اجرا می‌شود ولی چنانچه به دستگاه غیرمشمول قانون منتقل شود یا به لحاظ تغییر نوع استخدام از شمول قانون خارج‌شود، کلیه وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعایت مقررات این آیین نام به وی پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ـ در صورتی که انتقال مستخدم موجب تغییر بانک عامل گردد، مانده حسابهای موضوع ماده یک قانون به بانک جدید منتقل خواهد شد.
‌ماده 14ـ در موارد مأموریت مستخدم ، دستگاهی که حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مأمور را می‌پردازد، مکلف است نسبت به کسر و واریز وجوه‌پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نماید.

  

قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی


قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته‌،بنا به‌درخواست هر یک از مستخدمین شاغل‌(اعم از رسمی‌،ثابت و پیمانی‌) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی‌:
الف ـ حساب سپرده ثابت خاصی‌،تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم‌،نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه‌برابر (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس‌اندازسهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز نماید.
ب ـ هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند الف فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب‌مورد به عنوان پس‌انداز سهم دولت‌،یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد،واریز کند.
ج ـ کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.
ماده 2 - نرخ سود علی‌الحساب متعلق به حسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا شرکت دولتی متناسب با مدت‌سرمایه‌گذاری‌، با رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا،توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.سودعلی‌الحساب متعلق به هر یک از حسابهای موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌)، ماده 1 بایستی به همان حساب واریز گردد.
ماده 3 - موجودی حسابهای موضوع بندهای الف و ب ماده 1، در زمان اشتغال مستخدم مربوط‌، غیر قابل برداشت می‌باشد.
ماده 4 - کلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده 1 اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در موردمستخدمین رسمی و ثابت به هنگام بازنشستگی‌،بازخریدی و از کارافتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در موردمستخدمین پیمانی به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به طور یکجا در وجه آنان پرداخت می‌شود.
ماده 5 - در صورت فوت مستخدم موجودی حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بین وراث‌شرعی او و موجودی حساب پس‌انداز سهم دولت یا شرکت دولتی اعم از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی‌مستخدم متوفی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - بانک و یا بانکهای عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسکن طبق ضوابطی که ضمن‌آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 9 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطاخواهند نمود.
ماده 7 - آن تعداد از وزارتخانه‌ها،موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که دارای صندوق پس‌انداز و یا اندوخته و یا عناوین‌مشابه هستند،در صورتی می‌توانند از مقررات و تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند که نسبت به انحلال صندوقمربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت یا شرکت دولتی را به ترتیب و تفکیک در حساب‌های پس‌انداز سهم مستخدم و سهم‌دولت و یا شرکت دولتی موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده 1 واریز نمایند.
ماده 8 - وجوه پرداختی توسط شرکتهای دولتی بابت سهم شرکت موضوع بند (ب‌) ماده 1، به عنوان هزینه قابل قبول از نظرمالیاتی محسوب می‌شود.
ماده 9 - شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی مادامی که طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه‌بگیر داشته‌باشند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده 10 - آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن تعیین بانک عامل و یا بانکهای عامل‌،نحوه افتتاح حساب و واریز وجوه‌، پرداخت‌تسهیلات اعتباری و سایر موارد مربوط‌،به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی‌،بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور،به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 11 - شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون می‌باشند.
ماده 12 - این قانون از اول سال 1377 لازم‌الاجرا می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.