موظفین

مراحل برقراری حقوق وظیفه جهت ورثه دارای شرایط حقوق وظیفه


اخذ مدارک از ورثه جهت قطع حقوق بازنشسته فوتی
(اصل گواهی فوت و کپی از آن – اصل شناسنامه مرحوم و کپی از تمام صفحات – اصل کارت ملی و کپی پشت و رو )بعد از صدور حکم قطع حقوق از سازمان برقراری حقوق وظیفه جهت ورثه دارای شرایط شروع می گردد و حکم مربوطه جهت اطلاع و اقدام به اداره کل امور مالی ابلاغ می گردد.

اخذ مدرک جهت برقراری حقوق وظیفه ورثه ای که دارای شرایط باشند :
 همسر متوفی – فرزند دختر ( درصورتی که مجرد باشد و عدم اشتغال به کار یا متأهل منجدر به فوت همسر یا طلاق )
 فرزند پسر ( فرزندی که دارای اشتغال به تحصیل باشند حداکثر تا 25 سالگی )
فرزندانی (اعم از پسریا دختر ) که مبتلا به بیماری های خاص و معلولیت جسمی و ذهنی بالا داشته باشند و این مورد بایستی از نظر سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت صحت و سقم آن تأیید شود که در این صورت با مراکر فوق مکاتبه و استعلام می گردد و یا در مواردی خاص به نوه بازنشسته فوتی تعلق می گیرد اگر دارای شرایط حقوق باشد که مراحل خاصی دارد که کلیه مراحل انجام می گیرد.
 اصل شناسنامه و کارت ملی مرحوم و کپی کامل از آنها
 اصل شناسنامه و کارت ملی همسر مرحوم و کپی کامل از آنها
 اصل عقدنامه و کپی از تمام صفحات آن و در صورت نبود عقدنامه رونوشت گواهی ازدواج از محضر الزامی است.و با توجه به عدم عقدنامه و رونوشت گواهی ازدواج ( که بر سالهای گذشته باشد ) با سازمان ثبت احوال کشور، سازمان اسناد، و ... مکاتبه و استعلام می شود جهت صحت و سقم موارد فوق .
 افتتاح حساب توسط همسر ( فرزند دختر یا پسر ) در صورت دارا بودن شرایط حقوق ( بانک صادرات سپهر – قرض الحسنه )

مدارک مورد نیاز جهت فرزندان دارای شرایط :
 اصل شناسنامه فرزندان و کپی صفحه اول و دوم و اصل کارت ملی و کپی آن
 افتتاح حساب جهت فرزندان دارای شرایط
 فرم درخواست جهت فرزندان دختر (مجرد ،عدم اشتغال به کار و یا متأهل (فوت همسر – طلاق ) تکمیل فرم مربوطه توسط ورثه دارای شرایط )
 تکمیل فرم تعهد نامه جهت فرزندان دختر و محضری نمودن آن
در صورت طلاق و فوت همسر ( دختر بازنشسته متوفی ) اصل طلاق نامه و کپی از تمام صفحات و در صورت فوت همسر (فرزند دختر ) استعلام از سازمان ثبت احوال ، مرکز آمار و اطلاعات ایرانیان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی بانک ها و سازمان اسناد و گزارش تحقیقی از کلانتری محل سکونت جهت صحت و سقم موارد فوق ( روشن شدن وضعیت از نظر عدم حقوق وظیفه از سازمان یا ارگان های دیگر)
و در مواردی فرزند دختر که همسر اول فوت نموده و ازدواج مجدد نموده می تواند حقوق وظیفه همسر اول را دریافت نماید (که این پروند بررسی و از 1/1/79 اعمال می شود و کلیه احکام قدیمی مربوطه اصلاح و نظام هماهنگی اعمال و صورتجلسه تخصیص و فرم شماره 10 تهیه و پیوست مدارک به سازمان بازنشستگی ارسال می گردد.)
 تکمیل فرم شماره 3 که توسط این اداره انجام می شود و مورد تأیید اداره کل توسعه منابع انسانی و اداره کل امور مالی قرار می گیرد و با سایر مدارک جهت تأیید به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می گردد.

 اخذ مدارک و مکاتبه جهت کمک هزینه ازدواج فرزندان موظفین
 اصل شناسنامه فرزند و کپی – اصل کارت ملی و کپی
 اصل عقدنامه عروس و داماد 6 صفحه اول
 اصل شناسنامه همسر و کپی – اصل کارت ملی همسر و کپی
 تکمیل فرم مربوطه جهت ورثه ( تصویر پیوست )

 اخذ مدارک و مکاتبه جهت کمک هزینه کفن و دفن
 تکمیل فرم مربوطه جهت دریافت هزینه ( تصویر پیوست )
 اصل شناسنامه مرحوم و کپی از تمام صفحات و اصل کارت ملی و کپی
 اصل گواهی فوت و کپی از آن