اخبار

چگونه میتوان به خود توسعه ای دست یافت

چگونه میتوان به خود توسعه ای دست یافت

اگر افراد مناسبی را برحسب شایستگی انتخاب و انتصاب کنیم و به آنها فرصت و اختیار دهیم که پر و بال باز کنند، و به عبارتی به خودشکوفایی برسند، دیگر نیازی به مدیریت آنها نیست پس برای توسعه توانمندیهای افراد باید به آنها اعتماد کنیم،آنها راههای خود توسعه ای را از روشهای زیر در سازمان خواهند آموخت.


اخذ بازخورد از دیگران به ویژه مقام مافوق و یا همکاران.

انجام کار و یا تمرین شایستگی تحت نظر یک فرد مجرب.

یادگیری از همکارانی که در شایستگی های مورد نظر، تسلط دارند.

مشارکت در پروژه های چالشی و ایجاد تنوع در ماموریت کاری ,ایفای مسئولیت مقام بالاتر.

۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید