ارتباط با استانها

آذربایجان شرقی      http://az-sharghi.mcls.gov.ir

                فارس                       http://fars.mcls.gov.ir

آذربایجان غربی         http://az-gharbi.mcls.gov.ir

                قزوین                 http://qazvin.mcls.gov.ir

اردبیل                            http://ardabil.mcls.gov.ir

                قم                           http://qom.mcls.gov.ir

اصفهان                           http://isfahan.mcls.gov.ir

               کردستان      http://kordestan.mcls.gov.ir 

البرز                                  http://alborz.mcls.gov.ir

               کرمان                 http://kerman.mcls.gov.ir

ایلام                                 http://ilam.mcls.gov.ir

              کرمانشاه     http://kermanshah.mcls.gov.ir

بوشهر                          http://boushehr.mcls.gov.ir

              کهگیلویه وبویراحمد    http://kb.mcls.gov.ir

تهران                               http://tehran.mcls.gov.ir

              گلستان            http://golestan.mcls.gov.ir

چهارمحال و بختیاری         http://chmb.mcls.gov.ir

              گیلان                   http://guilan.mcls.gov.ir

خراسان  جنوبی                    http://skh.mcls.gov.ir

              لرستان              http://lorestan.mcls.gov.ir

خراسان رضوی     http://khorasanrazavi.mcls.gov.ir

              مازندران     http://mazandaran.mcls.gov.ir

خراسان شمالی                    http://nkh.mcls.gov.ir

              مرکزی                http://markazi.mcls.gov.ir

خوزستان                  http://khouzestan.mcls.gov.ir

             هرمزگان       http://hormozgan.mcls.gov.ir

زنجان                                http://zanjan.mcls.gov.ir

             همدان              http://hamedan.mcls.gov.ir

سمنان                            http://semnan.mcls.gov.ir

             یزد                            http://yazd.mcls.gov.ir

سیستان و بلوچستان             http://sb.mcls.gov.ir