معرفی اداره امور بازنشستگان و مستندسازی

 

• ثبت احکام جدید بازنشستگان و اعمال تغییرات احکام


• ثبت کلیه کسورات اعم از صندوق وام قرض الحسنه وصندوق تعاونی اعتبار و فروشگاهها و کلیه بانکها


• انجام کلیه امور مربوط به بیمه سلامت خدمات درمانی